ca60893d-0cbd-4e1f-89a4-9d8c3bc8f667Publiek, bedrijfsleven, onderzoekers, overheden en erfgoedinstellingen verbinden zich steeds vaker met elkaar door informatie te delen. Doordat veel van die informatie als open data beschikbaar komt, ontstaan er vruchtbare samenwerkingen tussen diverse partijen. Tijdens het eerste CLICKNL Connected Data Event wordt ingegaan op de kansen van zulke samenwerkingen.
Drie thema’s staan deze dag centraal:

  1. Samenwerken in de digitale collectie Nederland (Digitale Collectie)
  2. Kansen voor publiceren van open data (via Open Cultuur Data)
  3. Kansen voor linked data (via CLICKNL)

Voor meer informatie klik hier.