De Short-Title Catalogue Netherlands bevat beschrijvingen van alle bewaard gebleven boeken die vóór 1800 in Nederland of in het Nederlands (met uitzondering van Vlaanderen) gedrukt zijn. Daarmee biedt deze bibliografie een schat aan gegevens voor het onderzoek naar cultuur en maatschappij in de vroegmoderne tijd. Afgelopen najaar zijn de beschrijvingen van de STCN op verzoek van Els Stronks tijdens haar KB-fellowship ook als RDF-dataset beschikbaar gemaakt.

Complexe zoekacties

Het doel hiervan was om in de STCN data veel complexere zoekacties mogelijk te maken dan in de bestaande STCN-webinterface (http://www.stcn.nl) kan. Er is nu een nieuwe zoektool (zie: http://openvirtuoso.kbresearch.nl/sparql) waarmee meer kan. Zo kunnen data van verschijnen gecombineerd worden met gegevens over genre, om te zien welk genre wanneer populair was. En kan met één zoekactie getoond worden hoe formaten van boeken voor jongeren zich ontwikkelden in de loop der tijd. Of wanner bepaalde steden geïllustreerde boeken produceerden.

SPARQL

In die nieuwe zoektool moeten zoekcommando’s in SPARQL gegeven worden, en dat vergt enige oefening. Deze workshop biedt een korte introductie tot SPARQL en veel gelegenheid tot oefenen. Er wordt ook tijd ingeruimd om zelf te werken aan eigen vragen. Neem wel je eigen laptop mee!

Workshop

De workshop is vooral geschikt voor onderzoekers die productiegegevens van vroegmoderne boeken in hun onderzoek willen betrekken, en die productie met digitale middelen in kaart willen brengen. Enig technisch inzicht is handig, maar de oefeningen worden in de vorm van een handleiding uitgereikt en zijn ook in een rustiger tempo thuis nog eens te herhalen mocht het tijdens de workshop te snel gaan. De workshop wordt aangeboden door de KB, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en CLARIN.

Kosten: De workshop is gratis. Er bestaat een mogelijkheid tot vergoeden van reiskosten.

Datum en tijd: maandag 13 april 2015, van 9.30 tot 13.00 uur

Locatie: Koninklijke Bibliotheek, Willem Alexanderhof 5, 2509 LK Den Haag

Programma

9.15-9.30: inloop met koffie

9.30-9.35: ontvangst door Els Stronks

9.35-9.45: korte introductie tot de STCN – Marieke van Delft

9.45-10.00: uitleg over de dataset en de RDF conversie – Juliette Lonij

10.00-10.30: introductie tot de SPARQL-syntax – Peter Boot

10.30-11.00: pauze

11.00-13.00: practicum (neem je eigen laptop mee!)

In verband met het aantal plaatsen en de catering ontvangen we graag je aanmelding voor deelname vóór 31 maart 2015 : marieke.vandelft@kb.nl