CREATE has been awarded a new KIEM-grant: “METABOTNIK”.

Is the Medium really the Message? Het internet met zijn hyperlinks lijkt informatie te bevrijden van de beperkingen van traditionele media zoals het boek. In werkelijkheid werken de hyperlinks als een nieuw keurslijf dat de gebruiker keuzes oplegt zonder dat die zich daarvan bewust is. Het systeem dat wij METABOTNIK hebben gedoopt, is bedoeld om informatie van die dwingende vorm te bevrijden, door de gebruiker in staat te stellen over informatie heen te vliegen en te landen waar het hem goeddunkt.

The Metabotnik system we propose will allow scholars to gather a selection of high-resolution image files, add metadata, add contextual information and render a Seadragon compatible gigapixel image ready for use, all while doing so from a web-based tool.

For more information contact Paul Dijstelberge (p.dijstelberge@uva.nl)