RTEmagicC_Rasterhoff100Dr. Claartje Rasterhoff is de winnaar van de PUG-prijs 2014 van het Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Ze krijgt de prijs voor haar proefschrift The Fabric of Creativity in the Dutch Republic: Painting and Publishing as Cultural Industries, 1580-1800. Zij verdedigde dit proefschrift op 5 september 2012 aan de Universiteit Utrecht. Haar begeleiders waren Maarten Prak (Universiteit Utrecht) en Robert Kloosterman (UvA).

De PUG-prijs wordt toegekend door het Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen voor de Utrechtse dissertatie die door een vakinhoudelijke jury het beste wordt beoordeeld op kwaliteit, originaliteit en maatschappelijke relevantie. De uitreiking vindt plaats tijdens de jaarvergadering van het PUG op 4 november. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.500.- en een penning ontworpen door de Utrechtse kunstenaar Theo van de Vathorst. Elk jaar komt een andere tak van wetenschap voor de PUG-prijs in aanmerking.